Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

30.06.2013 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve 18.06.2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre;

 

İşveren

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

AŞIKPAŞA OSGB olarak sizler için tecrübeli ekibimizle;

Çalışma ortamlarındaki, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler,

Acil durum planlarını hazırlar,

Acil durum ekipleri ( Yangınla mücadele, Kurtarma, Koruma ve İlkyardımcı ) olarak görevlendirilecek olan çalışanların, öngörülen eğitimlerinin alınmasını gerçekleştirir,

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumlarında;

Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemelerle tatbikatların yapılmasını sağlarız.

Yenice mahallesi 189. Sokak eren apartmanı no:10/z1 MERKEZ/KIRŞEHİR
0 386 212 85 24 info@asikpasaosgb.com